pracujte pre nás.

nábor.

chceli by ste pracovať pre nás?

Naša firma sa každým dňom rozširuje a preto ponúkame možnosť nového zamestnania.
Svoje schopnosti či zručnosti nám posielajte na emailovú adresu: info@kicostructure.sk